0984 32 87 27

Qimen Dunjia: Xác định vị trí giàu có cá nhân

Qimen Dunjia là một hệ thống cổ xưa của Trung Quốc được sử dụng để tính toán các vị trí tốt nhất cho các chiến lược và quyết định. Dựa trên một Lit Bazi (năm sinh, tháng, ngày và giờ), chúng ta có thể khám phá vị trí giàu có cá nhân của mình để thu hút sự phong phú và thịnh vượng. Thông qua lựa chọn ngày, Bazi và định vị địa lý, chúng ta có thể xác định vị trí giàu có của mình. Chúng ta sẽ có thể nhận được các phước lành của bậc thầy bằng cách sử dụng màu pha lê phù hợp, trong khi lựa chọn ngày chính xác tìm cách chào đón sự giàu có vào cuộc sống của chúng ta.

Nhắn tin qua Facebook Zalo: 0984328727