VỀ CHÚNG TÔI

Khai tâm Architect & International Feng Shui được thành lập bởi Master Phước Nguyễn vào cuối năm 2017. Sứ mệnh cuộc đời của Master Phước Nguyễn là giúp cho tất cả khách hàng của mình có thể quản trị cuộc đời 1 cách tốt nhất, thông qua việc thấu hiểu bản thân từ nghiên cứu Bát Tự, kết hợp ứng dụng Phong Thủy vào đời sống, từ đó đưa ra chiến lược sống phù hợp nhất với mỗi con người.


GIỚI THIỆU

MASTER PHƯỚC NGUYỄN

CEO/Fouder Khai Tâm Architect & International Feng Shui Co., LTD

Đồng sáng lập Hiệp hội Phong Thủy F8

Thành viên Associate Hiệp hội Phong Thủy Quốc Tế IFSA

Cố vấn Hiệp hội Phong Thủy Thăng Long

Kinh nghiệm 7 năm nghiên cứu và tư vấn các môn Huyền học Phương Đông: Phong Thủy, Bát Tự, Kinh Dịch, Kỳ Môn Độn Giáp

Giảng viên chính Khai Tâm Architect & International Feng Shui